Från historiskt pappersbruk till modern stadsdel och destination

Om oss

Nu går vi från vision till verklighet

Mölndala Fastighets AB är det kommunala bolaget som leder och driver utvecklingen av Forsåker. Det är ett av Västsveriges största stadsutvecklingsprojekt som skapas tillsammans med byggaktörerna; Aspelin Ramm, Peab, Wallenstam, Veidekke, Trollängen och ByggVesta.

En helt ny stadsdel

Med 6000 nya invånare och 4000 arbetsplatser blir Forsåker en helt ny stadsdel. Det är en plats med en 300-årig historia och den äldre industrikärnan ska rustas upp för att bevara platsens själ. De historiska byggnaderna ska kompletteras med modern arkitektur och fyllas med nytt liv för att ge Forsåker chansen att utvecklas till en betydande destination. Med restauranger, handel, kultur, utbildning och unika miljöer kommer platsen åter att blomstra.

Sammanknyter östra och västra delen

Forsåker kommer bli en modern och hållbar stadsdel som bidrar till den dynamiska utvecklingen av Mölndal och knyter samman östra och västra delen. Det finns flera kvaliteter i den nya stadsdelen. Genom området rinner en fors som ska lyftas fram och som i framtiden kan försörja hela området med grön el från vattenkraft. Forsåker har med sitt läge, 8 minuter från Göteborg, och starka mix av verksamheter potential att bli en ny nod för upplevelser och möten. Med en tydlig kreativ profil som knyter an till platsens rika historia.

Lediga tjänster

Just nu har vi inga lediga tjänster men vi är alltid nyfikna på att komma i kontakt med dig som, likt oss, brinner för att utveckla ett spännande område som Forsåker. Det kan vara som framtida kollega, som en värdefull konsult eller i andra uppdrag och samarbeten!

Press

Nyheter och bildmaterial

Om bolaget

MölnDala Fastighets AB är ett kommunalt bolag som ägs av Mölndals stad men skapades ursprungligen av Stora Enso. I samband med att Staden förvärvade industrifastigheten förvärvades också bolaget. År 2011 aktiverades bolaget och fick i uppdrag att ansvara för planering, utveckling och exploatering av Forsåker. Vårt uppdrag styrs dels av ett ägardirektiv samt ett avtal med Mölndals stad där vårt uppdrag definieras. MölnDala Fastighets AB äger idag 100 % av Forsåkerområdet som är en yta på 24 hektar.

Vår styrelse

Hans Broberg, ordförande (L)

Sven-Ove Johansson, vice ordförande (S)

Lennart Svensson (V)

Kent Klarenius (KD)

Hans Wessberg (SD)

Ingvar Paulsson (M)

Eric Nilsson (C)

Ljus framtid

Forsåker kommer bli en modern och hållbar stadsdel

MölnDala Fastighets AB

Kvarnbygatan 4, 431 82 Mölndal
info@molndala.com    Karta och mer kontaktuppgifter

Integritetspolicy    Visselblåsarpolicy

© MölnDala Fastighets AB.