"Vi skapar kreativa platser där människor trivs och känner gemenskap"

Mölndala Fastighets AB leder utvecklingen av den nya stadsdelen Forsåker i Mölndal.

Vi frigör kraften i Forsåker

Mölndala Fastighets AB är det kommunala bolaget som leder och driver utvecklingen av Forsåker. Det är ett av Västsveriges största stadsutvecklingsprojekt som skapas tillsammans med byggaktörerna; Aspelin Ramm, Peab, Wallenstam, Veidekke, Trollängen och ByggVesta.

En helt ny stadsdel

Med 6000 nya invånare och 4000 arbetsplatser blir Forsåker en helt ny stadsdel. Det är en plats med en 300-årig historia och den äldre industrikärnan ska rustas upp för att bevara platsens själ. De historiska byggnaderna ska kompletteras med modern arkitektur och fyllas med nytt liv för att ge Forsåker chansen att utvecklas till en betydande destination. Med restauranger, handel, kultur, utbildning och unika miljöer kommer platsen åter att blomstra.

Press

Nyheter och bildmaterial

Om bolaget

MölnDala Fastighets AB är ett kommunalt bolag som ägs av Mölndals stad men skapades ursprungligen av Stora Enso. I samband med att Staden förvärvade industrifastigheten förvärvades också bolaget. År 2011 aktiverades bolaget och fick i uppdrag att ansvara för planering, utveckling och exploatering av Forsåker. Vårt uppdrag styrs dels av ett ägardirektiv samt ett avtal med Mölndals stad där vårt uppdrag definieras. MölnDala Fastighets AB äger idag 100 % av Forsåkerområdet som är en yta på 27 hektar.

Vår styrelse

Hans Bergfelt, ordförande (M)

Kent Klarenius, vice ordförande (KD)

Sven-Ove Johansson (S)

Tomas Angervik (S)

Anders Enelund (M)

Carin Hedqvist (C)

Jonathan Andersson (SD)

Forsåker kommer bli en modern och hållbar stadsdel

MölnDala Fastighets AB

Kvarnbygatan 4, 431 82 Mölndal
info@molndala.se    Karta och mer kontaktuppgifter

Integritetspolicy    Visselblåsarpolicy

© MölnDala Fastighets AB.